Find nemt den relevante information i DTM® CRM

Med hurtige og nemme opslags- samt søgefunktioner er brugerne i gang og produktive efter kort introduktion

happy pc user, pexels-photo-840996
 • På vores introduktionskurser får vi ofte kommentarer omkring, hvor nemt det er at benytte DTM® CRM med den logiske og naturlige opbygning af skærmbillederne. Det er ganske nemt og intuitivt af finde frem til de data, man skal bruge.
 • Gennem mange års erfaring med implementering af CRM systemer har vi opbygget en metodik, der sikrer, at systemet er tilpasset jeres hverdag og derfor virkelig bliver brugt optimalt.
 • Vi gennemfører interview og foretager opsætning af systemet, så det passer til jeres branche og arbejdsgange.
  Dernæst gennemfører vi en kort undervisning af brugerne, så de er i gang med systemet efter blot få timer.
 • Sammen med kurset leverer vi en mini-manual, der beskriver de præcise trin i DTM® CRM for hver brugerrolle og arbejdsgang.

SuperTrack: Få overblik over alle aktiviteter på kunderne

Alle hændelser opsamles automatisk i en fint masket historik pr. kunde

dtm timetrack inner
 • Alle aktiviteter og begivenheder for en kunde bliver helt automatisk tilføjet historikken. Fx er det muligt at se udskrevne Word-dokumenter, ind- og udgående e-mails, henvendelser, kontakter, møder, tilbud, supportsager, ja alt tænkeligt.
  Man kan sågar oprette egne notater og hændelsestyper.
 • Da der opsamles mange begivenheder over tid, kan man via sortering og filtre nemt finde de specifikke oplysninger, fx mail-udveksling med en bestemt person om et bestemt emne og/eller i en given tidsperiode
 • Der kan vedhæftes filer af alle mulige typer til historikken.
  Word-dokumenter og andre filer, der er vedhæftet e-mails, tilføjes automatisk.
  Herudover kan man definere egne typer af hændelser med tilhørende specielle filtyper
 • Rettigheder, der er defineret overordnet i opsætningen af DTM® CRM, respekteres altid, således at den enkelte bruger kun ser, hvad vedkommende har ret til.
  Herudover kan en bruger markere egne givne aktiviteter som "private", således at de ikke kan ses af andre.

Integration med Microsoft® Outlook

DTM® CRM har fuld integration med Outlook kalender og E-mail

Image_OutlookMacTab_750x442

Brugen af Outlook-integrations-modulet giver mange fordele:

 • Ind- og udgående e-mail flyttes automatisk til mapper navngivet efter kunderne -- ind- og udbakken fyldes ikke op med mails
 • Al ind- og udgående e-mail lagres automatisk med dato i historikken på kunden i DTM® CRM, inklusive filvedhæftninger
 • Man kan således nemt finde mail ud fra søgeord i DTM® SuperTrack og slipper for at bladre gennem mapper i Outlook
 • Møder og gøremål (to do) kan oprettes og ses i både Outlook og DTM® CRM
 • Møder og notater tælles med som aktiviteter i salgsstyringen i DTM® CRM
 • Personer, der ikke benytter DTM® CRM, kan se sælgerens kalender og booke nye interne og eksterne aftaler uden kollision

Få en personlig præsentation af DTM® CRM

Salgstragten: Definer faserne for projektsalget

I DTM® CRM defineres de enkelte faser et salgsprojekt gennemløber

dtm pipeline-rapport inner
 • Fastsæt forløbet fra indledende kontakt over tilbudsgivning, forhandling til salg, levering samt eventuel efterfølgende service
 • Faserne i salgstragten danner grundlag for estimater for fremtidigt salg og kan fx være således:
 • Lead
 • Første kontakt
 • Møde
 • Opfølgning
 • Tilbud
 • Justering
 • Ordre / Tabt
 • Levering
 • Mersalg

Salgsorganisation, budgetter og rapportering

Salgsorganisationen med afdelinger og underafdelinger defineres direkte i DTM® Salgsstyringen

org chart, silhouettes-439150_1920
 • Totale og produkt-budgetter fastlægges fra toppen og fordeles automatisk procentmæssigt ned igennem organisationen. Alternativt kan budgetter fastlægges for hver enkelt sælger på nederste niveau og opsamles automatisk op gennem de overliggende niveauer.
 • Rettigheder til at se, opdatere, oprette og slette oplysninger defineres på bruger- og afdelingsniveau.
  Således kan DTM® CRM anvendes fra små teams op til store enterprise salgsorganisationer med hundrede eller tusinder af medarbejdere fordelt i mange afdelinger
 • Udtræk nemt rapporter og diagrammer med salg totalt og for produktgrupper i forhold til budgetterne for alle niveauer i salgsorganisationen

Forretningsanalysatoren: Definer rapporter med grafik

Brugerne kan oprette rapporter med alle kunderelaterede oplysninger i DTM® CRM

Automatisk rapportering med grafik og overblik
 • Fuld integration med Excel for pivot-tabeller og -grafik.
  Rapporter kan senere afvikles med nye data og samme udseende, da design og layout gemmes.
 • Automatisk afvikling og levering af rapporter på bestemte dage
 • De færdige rapporter leveres via e-mail, til bestemte netværks-mapper eller FTP-servere
 • Erfarne brugere kan definere rapporter, der kan afvikles direkte af andre brugere, som ikke benytter Forretningsanalysatoren.
  Ved afvikling af foruddefinerede rapporter angives blot kriterierne, som fx sælger, tidsperiode og/eller produkt-gruppe
 • DTM® CRM leveres med forud-definerede rapporter, som frit kan kopieres for eksperimentering og tilretning.
  Brugerne kan ligeledes kopiere hinandens rapporter.
 • Ekspert-brugere kan indsætte beregnede felter med både simple formler samt SQL-udtryk for specielle opsummeringer
 • Rapportdefinitioner kan eksporteres med tryk på en knap og sendes til os for hurtig hjælp med fx et layout eller et SQL-udtryk i et beregnet felt.

Få en personlig præsentation af DTM® CRM